Putovanja

213855 - Interpretativna šetnja
Polazak: 28.5.2021. petak
229724 - Biblijska hodočašća
Polazak: 18.4.2022.
2138551 - Interpretativna šetnja
Polazak: 19.5.2021.
2135110 - Marijanska hodočašća
Polazak: 11.10.2021.
21488 - Tragom milosrđa
Polazak: 2.8.2021.
213853 - Tragom vjere i kulture
Polazak: 24.6.2021.
213857 - Tragom vjere i kulture
Polazak: 3.7.2021.
213518 - Marijanska hodočašća
Polazak: 10.8.2021.
21397 - Stopama svetaca - Sv. Benedikt
Polazak: 28.6.2021.