Putovanja

213979 - Stopama svetaca
Polazak: 23.9.2021
21385103 - Interpretativna šetnja
Polazak: 1.10.2021.
2138510 - Tragom vjere i kulture
Polazak: 7.10.2021.
213911 - Stopama svetaca
Polazak: 17.11.2021.
21385102 - Tragom vjere i kulture
Polazak: 15.10.2021.
229724 - Biblijska hodočašća
Polazak: 18.4.2022.
2135110 - Marijanska hodočašća
Polazak: 11.10.2021.
2139101 - Stopama svetaca
Polazak: 24.10.2021.
2197210 - Biblijska hodočašća
Polazak: 23.10.2021.