Putovanja

20394 - Marijanska hodočašća
Polazak: 14.4.2020.
203515 - Marijanska hodočašća
Polazak: 11.5.2020.
209722 - Biblijska hodočašća
Polazak: 22.2.2020.
2097212 - Biblijska hodočašća
Polazak: 22.12.2020.
2097211 - Biblijska hodočašća
Polazak: 3.11.2020.
2097210 - Biblijska hodočašća
Polazak: 19.10.2020.
209726 - Biblijska hodočašća
Polazak: 20.6.2020.
Izrael
209723 - Biblijska hodočašća
Polazak: 9.3.2020.
193910 - Stopama svetaca
Polazak: 3. 10. 2019.