Putovanja

20385102 - Tragom vjere i kulture
Polazak: 23.10.2020.
2038510 - Tragom vjere i kulture
Polazak: 8.10.2020.
2038511 - Tragom vjere i kulture
Polazak: 14.11.2020.
21484 - Tragom milosrđa
Polazak: 5.4.2021.
21397 - Stopama svetaca
Polazak: 28.6.2021.
2139101 - Stopama svetaca
Polazak: 24.10.2021.
203910 - Stopama svetaca
Polazak: 17.10.2021.
21396 - Stopama svetaca
Polazak: 17.6.2021
2197210 - Biblijska hodočašća
Polazak: 23.10.2021.